Aktuell kurs


I samarbete med Central elevhälsa Kunskapsförvaltingen Karlskrona kommun bjuder Sensit Arbetsterapi AB in till en tredagars

Sensorisk bearbetning innebär förmågan att uppfatta, sortera, samordna och förstå sensorisk information från våra sinnen, både från omgivningen och den egna kroppen. Bristande förmåga att bearbeta sinnesintryck kan både hos barn och vuxna visa sig som överkänslighet eller underkänslighet mot vissa sinnesintryck, koordinationssvårigheter och försenad motorisk utveckling, inlärningssvårigheter och svårigheter att behärska tal och språk. Ett samlingsnamn för detta är sensoriska processvårigheter.

Syftet med kursen är att ge kunskap om hur barnets utveckling påverkas av förmågan att bearbeta sinnesintryck, hur vi känner igen tecken på om denna förmåga är nedsatt och framför allt: vad kan vi göra för att stötta barn, ungdomar och vuxna så att de klarar sig bättre i vardagen.

Målgrupp: Arbetsterapeuter, fysioterapeuter, psykologer och logopeder som möter barn, ungdomar och/eller vuxna med olika funktionsnedsättningar. Vissa förkunskaper i ämnet rekommenderas, tex genomgången SPM-kurs eller kurs i Alert Program, men är inte nödvändigt. Om inga förkunskaper finns, krävs att deltagaren i förväg läser kapitel 1 & 2 i boken ”Sinnenas samspel hos barn” av Jean Ayres, alternativt i orginalversionen ”Sensory Integration and the Child”.

Kostnad: 7 300 kr ex moms

Plats: Karlskrona, lokal meddelas senare.

Innehåll i kursen:

Dag 1: Våra sinnen och barnets utveckling kopplat till sensorisk bearbetning. Tid: 09.30-16.00.

Dag 2: Svårigheter utifrån Sensorisk bearbetning samt bedömning. Tid: 09.00-16.00.

Dag 3: Hur vi kan stötta våra elever/klienter/patienter utifrån Sensorisk bearbetning. Tid: 09.00-15.00.

Anmäl dig här! Anmälan är bindande. OBS: Sista anmälan 25 mars.