Kalle, 10 år har svårt att sitta still och lyssna när fröken pratar. Han vrider och vänder sig på stolen och springer ofta upp för att prata med kompisar. Han hamnar lätt i bråk.

Lisa, 15 år småpratar konstant med sina kompisar under lektionen, hon kommer nästan alltid sent till lektionerna och verkar aldrig kunna lämna in arbeten i tid.

Fabian 7 år vill aldrig vara med och leka, han sitter helst själv och gungar varje rast och blir helt förtvivlad och otröstlig om gungorna är upptagna.

Adam 17 år orkar inte ens ta sig till skolan längre, han upplever att han inte förstår vad lärarna förväntar sig av honom och det är alldeles för mycket ljud och stök där.

Detta är några exempel på svårigheter man kan stöta på i skolan och på andra ställen som korttidsboende eller hemma. Det finns tyvärr många fler. Barn och ungdomar med neuropsykiatriska svårigheter stöter ofta på stora svårigheter i skolan.

För att kunna koncentrera sig, sitta stilla och fungera socialt så behöver man kunna reglera sin aktivitetsnivå och man behöver kunna bearbeta och sortera alla sinnesintryck som strömmar in i hjärnan. Om ett barn/ungdom har svårt att bearbeta sinnesintryck blir det kaos i hjärnan och oftast även kaos runt omkring. Då kan man behöva hjälp och stöd för att underlätta i vardagen, både hemma och i skolan.


Sensit Arbetsterapi erbjuder