SPD


Vad är Sensory Processing Disorder?

Sensorisk processförmåga eller sensorisk integration, som det också kallas, är en oerhört viktig neurologisk funktion där hjärnan bearbetar, tolkar och sorterar alla sinnesintryck som ständigt strömmar in från omgivningen: syn, hörsel, lukt, smak och känsel och från vår kropp: leder, muskler och balans. Detta för att sedan kunna reagera på ett lämpligt sätt utifrån omgivningens krav. Om du hör någon knacka på dörren så måste du tolka ljudet, förstå vad det är, och veta att det är någon som vill komma in. Dessutom måste du veta hur du tar dig till dörren och öppna den. Om en elev sitter och lyssnar på sin lärare måste han kunna sortera bort onödiga ljud och koncentrera sig på vad läraren säger, men hjärnan måste också bearbeta intryck från kroppen kring hur han sitter och hur han rör sig för att han inte ska ramla av stolen.

Sensory Processing Disorder förkortas ofta SPD. Det är en paraplybeskrivning av flera olika typer av svårigheter att bearbeta sinnesintryck.

SPD delas in i grupper med olika namn:

Sensory Modulation Disorder (SMD), handlar om svårigheter att reglera eller filtrera alla intryck som strömmar in i hjärnan. Filtret ska släppa igenom sinnesintryck som är viktiga för personen och sortera bort eller minska ner intryck som är oviktiga, det hjälper oss att hålla vår aktivitetsnivå på en lagom nivå under dagen.

Om filtret släpper in för mycket intryck till hjärnan så är den personen sensoriskt överkänslig. Exempelvis så kan pennor som raspar mot papper, eller lampor som surrar eller blinkar upplevas mycket obehagligt och då kan det vara svårt att höra vad läraren säger.

Filtret kan ibland släppa igenom för lite sinnesintryck och då kan vi missa viktig information, det kan handla om att bli så absorberad i det du gör att du inte reagerar när någon ropar ditt namn, eller att ett larm går. Det kallas att vara sensoriskt underkänslig. En del personer har ett extremt behov av att söka mycket, och intensiva sinnesupplevelser och detta kallas ibland att vara sensoriksökare.

Dyspraxi eller motoriksvårigheter med sensorisk grund är en annan problematik som ligger under SPD. För att utveckla vår kroppsuppfattning måste vår känsel och våra kroppssinnen fungera. Alla våra leder och muskler skickar signaler till hjärnan om hur vi rör våra olika kroppsdelar och balanssinnet skickar signaler kring hur vi rör oss i rummet – om vi går framåt, bakåt, reser oss upp eller sätter oss ner. Känselreceptorer skickar signaler om temperatur, lätt eller hård beröring, om något är vasst eller trubbigt. Känseln berättar också hur hårt vi måste hålla tex en penna eller ett glas vatten för att inte tappa det.

Om hjärnan tolkar dessa signaler felaktigt kan våra rörelser bli klumpiga och osmidiga. Vi snubblar ofta, trillar av stolen eller tappar saker. Det blir också svårare att lära sig nya saker, tex cykla, simma eller knyta skorna. Prova själv att knyta dina skor med fingervantar på!!!

Tecken på svårigheter att bearbeta sinnesintryck

Förskolebarn:

 • Överkänslig mot beröring, ljud och/eller lukter
 • Svårt med kompisar
 • Problem med påklädning, mat & sömn
 • Svårt med grovmotorik
 • Ständigt i rörelse
 • Ofta & långvariga raseriutbrott
 • Ouppmärksamhet

Grundskoleelever (Checklista SPD 5-12 år.pdf):

 • Överkänslig mot beröring, ljud och/eller lukter
 • Lättdistraherad, plockig
 • Ofta i rörelse
 • Lättirriterad, aggressiv
 • Svårt med fin- & grovmotorik
 • Svårt med kompisar
 • Ouppmärksamhet

Ungdomar/vuxna:

 • Överkänslig mot beröring, ljud och/eller lukter
 • Dålig självkänsla, rädsla att misslyckas
 • Långsam, seg
 • Alltid i gång, impulsiv, lättdistraherad
 • Klumpig, dålig motorik
 • Svårt att avsluta uppgifter
 • Svårt att hålla fokus längre stunder