Om Sensit


Jag som arbetar med Sensit Arbetsterapi AB heter Marie Holmlund och jag har arbetat som legitimerad arbetsterapeut sedan 1998. Under den här tiden har jag hunnit prova på många olika typer av jobb, bl a Barn-och ungdomspsykiatri, barnhabilitering och elevhälsa inom grundskolan. Jag har också jobbat mycket med att hålla i utbildningar och föreläsningar och en hel del handledning av arbetsterapeuter och coaching med föräldrar. Mitt fokus är, och har alltid varit, personer med neuropsykiatriska svårigheter som ADHD och autism i kombination med sensoriska processvårigheter.

Under ett halvår 1998 utbildade jag mig inom Ayres Sensory Integration© och 2002 kompletterade jag med en kurs i Alert Program som handlar om att hitta bra sensomotoriska strategier för att reglera aktivitetsnivån bl a i skolan. I januari 2020 slutförde jag min Masterutbildning inom Medicinsk vetenskap.

Mellan 2019-2022 medverkade jag i ett Erasmus+  projekt tillsammans med arbetsterapeuter i Danmark och Estland. Vi jobbade fram och genomförde en gedigen utbildning kring Sensorisk integration, både kring teori, bedömning och behandling. Under 2021 genomfördes utbildningen med ca 35 arbetsterapeuter och fysioterapeuter och vi hoppas nu kunna hitta ett samarbete med ett universitet och erbjuda utbildningen regelbundet.

Marie Holmlund

För utbildningar och andra aktiviteter på gång följ mig på facebook.com/sensitarbetsterapi

Just nu jobbar jag utöver mitt eget företag på Smärtmottagningen i Varberg. Där träffar jag främst personer med långvarig smärta.

Sensit Arbetsterapi AB kan anlitas av kommuner, landsting, privata företag och privatpersoner. Kontakta mig för kostnadsförslag. Jag utgår från Varberg så om uppdraget ligger en bit ifrån, så tillkommer reskostnader. Alternativt tar vi mötena digitalt.

Företaget innehar F-skattesedel och patientförsäkring.

Kommun, regioner, företag samt privatpersoner betalar mot faktura.