Om Sensit


Jag som arbetar med Sensit Arbetsterapi AB heter Marie Holmlund och jag har arbetat som legitimerad arbetsterapeut sedan 1998. Under den här tiden har jag hunnit prova på många olika typer av jobb, bl a Barn- och ungdomshabiliteringen, Barn-och ungdomspsykiatri och primärvård. Jag har också jobbat mycket med att hålla i utbildningar och föreläsningar och en del handledning. Mitt fokus har dock ständigt varit på personer med neuropsykiatriska svårigheter som ADHD och autism i kombination med Sensoriska processvårigheter.

Under ett halvår 1998 utbildade jag mig inom Ayres Sensory Integrationbehandling och 2002 kompletterade jag med en kurs i Alert Program som handlar om att hitta bra sensomotoriska strategier för att reglera aktivitetsnivån bl a i skolan. I januari 2020 slutförde jag min Masterutbildning inom Medicinsk vetenskap.

Just nu medverkar jag i ett Erasmus+  projekt tillsammans med arbetsterapeuter i Danmark, Finland och Estland. Vi håller på att jobba fram en gedigen utbildning kring Sensorisk integration, både kring teori, bedömning och behandling. Detta är så spännande och vi har redan genomfört första pilotutbildningen i Tallinn, Estland och vi genomför nu utbildningen i Sverige och räknar med att vara klara i oktober 2021! Därefter hoppas vi hitta ett samarbete med ett universitet och erbjuda utbildningen regelbundet. Utbildningen riktar sig främst mot arbetsterapeuter, men även några Fysioterapeuter deltar.

Marie Holmlund

För utbildningar och andra aktiviteter på gång följ mig på facebook.com/sensitarbetsterapi

Sedan 2016 jobbar jag deltid i övergripande elevhälsan i Varbergs kommun. Jag träffar barn och ungdomar i grundskolan som av olika anledningar har svårigheter där.

Sensit Arbetsterapi AB kan anlitas av kommuner, landsting, privata företag och privatpersoner. Kontakta mig för kostnadsförslag. Jag utgår från Varberg så om uppdraget ligger en bit ifrån, så tillkommer reskostnader.

Företaget innehar F-skattesedel och patientförsäkring.

Kommun, landsting, företag samt privatpersoner betalar mot faktura.