Kartläggning


En kartläggning är ett oerhört viktigt steg i att förbättra individers förmåga att fungera i skolan/på jobbet och i hemmet. För att kunna erbjuda rätt insatser måste en grundläggande kartläggning göras först.

Kartläggning av aktivitetsförmåga:

COPM (Canadian occupation performance Measure) är ett intervjubaserat instrument.

ADL-taxonomin kan användas i intervju och/eller som observation. Den finns både för barn och vuxna samt inriktning psykiatri.

AWP (Assessment of Work Performance) är ett funktionstest för att testa arbets/aktivitetsförmågan hos vuxna.

Kartläggning av Sensoriska Processer:

SPM (Sensory Processing Measure – Home & School) är skattningsformulär som fylls i av föräldrar (hemdelen) och skolpersonal som känner eleven väl (skoldelen). SPM riktar sig till barn mellan 5 och 12 år och är översatt till svenska.

Sensory Profile 2 är också ett skattningsformulär som föräldrar och skolpersonal fyller i. Detta instrument riktar sig till barn från 0-14 år och är översatt till svenska.

AASP (Adolescent/ Adult Sensory Profile) är ett självskattningsformulär som riktar sig till personer med svårigheter att bearbeta sinnesintryck. Det används ofta för personer med ADHD, autism, OCD mfl. AASP riktar sig till personer från 11 år och uppåt och är översatt till svenska.

SIPT (Sensory Integration and Praxis Test) är ett omfattande funktionstest bestående av 17 deltest där man tittar på barnets/ungdomens perceptionsförmåga som balans och koordination, tolkning av känsel- och synintryck mm.

Observationer i olika situationer samt intervjuer ingår oftast i en kartläggning.

Efter kartläggning och analys av resultaten kan mål och förslag på insatser planeras.

Just nu sker ett stort arbete med översättning och normering av ett nytt omfattande funktionstest: EASI (Evaluation in Ayres Sensory Integration). Marie Holmlund samarbetar i detta med EASI’s utvecklare, Zoe Maillouix, Diane Parham, Susan Smith Roley mfl. Detta kommer förhoppningsvis vara klart under året 2022. Om någon arbetsterapeut är intresserad av att vara med i normeringsarbetet, hör av er till Sensit Arbetsterapi!

Vill ni läsa mer om EASI-projektet klicka här.