Utbildning

Utbildning


Här nedanför visas några exempel på föreläsningar och workshops som Sensit Arbetsterapi erbjuder:

Utbildningarna genomförs som uppdragsutbildningar, så hör av er om ni på en arbetsplats är intresserade. Jag skräddarsyr utbildningen så att den passar just er arbetsgrupp och ert klientel.

För förskolepersonal och lågstadiepedagoger

Vad händer med våra händer?  Vad sker när vi använder våra händer allt mindre i en digital värld? Behöver vi träna och i så fall hur?” En halvdags workshop kring handens utveckling, varför finmotorisk träning är viktig och hur vi kan träna barns finmotorik på ett roligt och lekfull sätt. Allt för att förbereda dem på bästa sätt inför skolstart. 

Jag måste röra mig för att kunna sitta still!!” En halvdags workshop kring lek, aktivitet och rörelse och dess betydelse för barnets lärande och framtida behov av att kunna koncentrera sig.

För utbildningar och andra aktiviteter på gång följ mig på facebook.com/sensitarbetsterapi

För låg- och mellanstadiepersonal

”Autism och att bearbeta sinnesintryck” En hel- eller halvdag kring autism och främst med fokus på vilka svårigheter som kan uppstå när man inte bearbetar sinnesintryck på samma sätt som de flesta andra. På en halvdags föreläsning hinner vi gå igenom vad autism är, våra sinnen och hur vår sinnesbearbetning påverkar vår vardag. Under en heldag hinner vi dessutom fördjupa oss i hur vi kan jobba med strategier för att underlätta både i hem och skola.

”AlertProgrammet” En komplett utbildning på två dagar kring hur man kan använda sig av AlertProgrammet i en helklass eller för en liten grupp barn med särskilda behov. En kort introduktion kring vad sensorisk integration är och hur den påverkar din förmåga att självreglera ingår.

För arbetsterapeuter och andra paramedicinare

”Sensory Integration och Adolescent/adult Sensory Profile” Två halvdagar med teorin bakom bedömningsinstrumentet AASP, introduktion kring instrumentet, användning och tolkning, samt tips och råd kring fortsatt intervention. Här går vi in en del på Sensory Diet.
Halvdagarna bör planeras med ca en månads mellanrum, så att deltagarna hinner använda instrumentet däremellan.

”Sensory Integration i vardagen”  En hel- eller halvdag med teori kring våra sinnen, knuten till konkreta vardagsexempel på hur svårigheter att bearbeta sinnesintryck påverkar olika situationer. Jag anpassar föreläsningen till om ni jobbar med barn, ungdomar eller vuxna och varvar med korta videoklipp. Jag ger en kort introduktion till olika bedömningsinstrument och exempel på terapeutiska metoder och  åtgärder. Väljer ni att köpa in heldagen, blir det mer ”hands-on” och chans att prova på lite olika aktiviteter.

”Strukturerade kliniska observationer” Två + en heldagar som innehåller en kort introduktion i teorin om Sensorisk Integration och därefter en djupdykning i hur vi kan bedöma sensomotoriska svårigheter. Det rekommenderas att man har genomfört utbildningen om SPM först via Sveriges Arbetsterapeuter, men det är inget krav.

Kontakta Sensit Arbetsterapi AB för priser och ett skräddarsytt upplägg.