Utbildning

Utbildning

Exempel på föreläsningar Sensit Arbetsterapi kan hålla i. Inga av dem är i nuläget planerade, men om ni på en arbetsplats är intresserade så hör av er. Jag skräddarsyr utbildningen så att den passar just er arbetsgrupp och ert klientel.

För förskolepersonal

Jag måste röra mig för att kunna sitta still!!” En halvdags workshop kring lek, aktivitet och rörelse och dess betydelse för barnets lärande och framtida behov av att kunna koncentrera sig.

För utbildningar och andra aktiviteter på gång följ mig på facebook.com/sensitarbetsterapi

För låg- och mellanstadiepersonal

”Koncentrera mera!!” En halvdags workshop kring förmågan att själv reglera sin aktivitetsnivå. Teori och praktik kring enkla och roliga strategier för att hjälpa eleverna hitta en lagom aktivitetsnivå och lättare kunna koncentrera sig.

”AlertProgrammet” En komplett utbildning på två dagar kring hur man kan använda sig av AlertProgrammet i en helklass eller för en liten grupp barn med särskilda behov. En kort introduktion kring vad sensorisk integration är och hur den påverkar din förmåga att självreglera ingår.

För arbetsterapeuter och andra paramedicinare

”Sensory Integration och Adolescent/adult Sensory Profile” Två halvdagar med teorin bakom bedömningsinstrumentet AASP, introduktion kring instrumentet, användning och tolkning, samt tips och råd kring fortsatt intervention. Här går vi in en del på Sensory Diet.
Halvdagarna bör planeras med ca en månads mellanrum, så att deltagarna hinner använda instrumentet däremellan.

”Sensory Integration i vardagen”  En hel- eller halvdag med teori kring våra sinnen, knuten till konkreta vardagsexempel på hur svårigheter att bearbeta sinnesintryck påverkar olika situationer. Jag anpassar föreläsningen till om ni jobbar med barn, ungdomar eller vuxna och varvar med korta videoklipp. Jag ger en kort introduktion till olika bedömningsinstrument och exempel på terapeutiska metoder och  åtgärder. Väljer ni att köpa in heldagen, blir det mer ”hands-on” och chans att prova på lite olika aktiviteter.

Kontakta mig för priser och ett skräddarsytt upplägg.